Seriösa debatter och ökad trafik

Få saker driver trafik, skapar engagemang samt genererar innehåll i samma omfattning som artikelkommentarer.

Ifrågasätts kommentarsplattform, framtagen för medier, har som huvudsyfte att driva trafik, skapa engagemang och generera innehåll på publicisters webbsidor genom att tillåta läsare att kommentera och debattera artiklar. Plattformen hjälper till att motivera en seriös och kvalitativ debatt som sker under ökad transparens och med fokus på fakta.

Plattformen ger läsarna tillgång till fler perspektiv och djupare analyser av artiklarna, samtidigt som distansen mellan skribenter och läsare minskar.

Plattformen uppnår dessa saker genom att identifiera alla användare under registreringen och därmed ta bort anonymiteten, genom att automatiskt analysera kommentarerna och föreslå ändringar vid tveksamma formuleringar, samt genom en centraliserad manuell moderering understödd av automatiserad textanalys.

Ifrågasätt Användare

Öka värdet i de befintliga affärsmodellerna

Genom att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra seriösa och kvalitativa artikelkommentarer driver plattformen trafik till kundens egna sida. Därmed ökar livslängden för varje publicerad artikel, samtidigt som antalet återvändande besökare ökar.

Genom ett aktivt kommentarsflöde skapas också mer innehåll på varje sida. Detta lockar inte bara till nya besök och längre lästid, utan skapar också naturliga platser för annonser.
Genom plattformen kan sajtägaren lägga in annonser i kommentarsflödet. Ifrågasätt gör inget anspråk på något annonsutrymme och tar heller ingen del av de extra annonsintäkter som skapas.

Mer trafik till er, och bara till er

Ifrågasätts kommentarsplattform integrerar helt gentemot sociala medier för att möjliggöra en maximal spridning av artiklar och kommentarer.
Till skillnad mot sociala medier så är syftet dock att kommentarsplattformen hjälper till att driva trafiken till kundens sida, hålla kvar trafiken där samt att få den att återkomma oftare.

Ifrågasätt har därmed inte den intressekonflikt med sina kunder som sociala medier har i form av att driva trafik till sig själv. Plattformens fokus är alltid att trafiken skall gå till sajtägarens egna sidor, inte till Ifrågasätt.

På samma sätt utvecklas plattformen för att påminna och ge användarna notiser om nya kommentarer och intressanta artiklar på kundernas sidor.